fredag 20 september 2013

Ingen Kick Off, tack!

Folk brukar ha Ingen reklam, tack! på sina postlådor. Jag har god lust att lägga en lapp med "Ingen Kick Off, tack!" på vår postlåda. Den tidningen utkommer alltid före Jaro ska spela en hemmamatch och det finns inget som jag bryr mig så lite om som fotboll, och Jaro. Det är slöseri med papper och trycksvärta och arbete, den åker raka vägen till pappersinsamlingen hos oss.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar